Nowości

Pomocne artykuły: | |

Od 1793 roku wymyślono litografię, czyli druk płaski wykorzystujący jako formę drukarską płytę kamienną lub metalową, co umożliwiło powielanie jednego dzieła w wielu tysiącach wiernych kopii. Wynalazek ten zachęcił artystów do korzystania z druku jako metody rozpowszechniania swych prac, to z kolei doprowadziło do ukształtowania się sztuki plakatu, której klasyczny okres przypada na lata 1870-1937. Za ojca współczesnego plakatu uznaje się francuskiego artystę Julesa Cheret. Jego główną zasługą była zmiana podejścia do plakatu, traktowanego wcześniej wyłącznie jako rzucające się w oczy ogłoszenie. Zamiast prostego liternictwa zaproponował przemawiające do wyobraźni klarowne obrazy-sceny, w centrum których umieszczał wyraziste postacie. Cheret zaprojektował w swej karierze tysiące plakatów o różnorodnej tematyce. Byty wśród nich zaproszenia na przedstawienia baletowe Folies Bergeres, reklamy eleganckich kurortów, linii kolejowych oraz zwykłych wyrobów przemysłowych.

Zobacz też: | |

www.nsacz.eu