Wersyfikacja

Pomocne artykuły: | |

Umiejętność sprawnego posługiwania się językiem oraz sita obrazowania to atrybuty dobrego poety. Aby stworzyć piękny wiersz, należy jednak podzielić go na wersy i strofy, nadać rytm, zaś słowom - odpowiednie rymy. W sztukach pięknych na równi ceni się treść i formę. Artystyczna forma uwydatnia dźwięki, dodaje blasku kolorom, wzmacnia silę obrazowania języka. Poeta, który przekazuje treść w postaci wiersza, posługuje się rozmaitymi sposobami, by nadać tekstowi właściwy kształt -stosuje odpowiedniej długości wersy, które z kolei układają się w mniej lub bardziej regularne strofy. Dla wzmocnienia efektu, twórcy uciekają się również do wyszukanych zabiegów formalnych, stosują różne rodzaje rymów. Organizacja wiersza może być wyraźna, wręcz ostentacyjna. Zdarza się także, iż trudno ją zauważyć, szczególnie niewprawnemu odbiorcy. Zawsze jednak wersyfikacja, czyli sposób wierszowania, za pomocą jakiej poeta przemawia do czytelnika bądź słuchacza, ma znaczący wpływ na odbiór dzieła, bez względu na to, jak dalece adresat świadomy jest reguł rządzących budową utworu.

Zobacz też: | |

www.nsacz.eu