Wojna i plakaty polityczne

Pomocne artykuły: | |

Czas wojny i niepokojów społecznych zawsze sprzyjał rozwojowi sztuki plakatu. Podczas obu wojen światowych szefowie propagandy państw walczących niejednokrotnie zwracali się o pomoc do artystów. Obecne wszędzie afisze odwoływały się do obywatelskiego patriotyzmu, wzbudzały narodowego ducha, namawiały młodych mężczyzn do wstąpienia do armii, a resztę społeczeństwa do finansowego jej wspierania. Wojna prezentowana na plakatach mało miała wspólnego z rzeczywistością, sentymentalne obrazki skutecznie odwracały uwagę od jej prawdziwego wizerunku. Na całym świecie znany jest amerykański plakat Alfreda Leete Your country needs YOU! (Kraj czeka na CIEBIE!), nawołujący do wstąpienia do wojska. Z afisza nachyla się pełna ekspresji postać lorda Kitchenera, który wydaje się wskazywać palcem właśnie na patrzącego.

Zobacz też: | |

www.nsacz.eu