Zmiany

Pomocne artykuły: | |

XX wiek zerwał z dotychczasowymi tradycjami panującymi w tym gatunku sztuki szybko i gwałtownie. Zapowiedź zmian była dostrzegalna tylko w dziełach najgenialniejszego XIX-wiecznego rzeźbiarza - Augusta Rodina (l 840-1917). Zachwyt, z jakim ukazywał ukryte w człowieku piękno i energię czynił go tradycjonalistą. Jednocześnie jednak charakteryzujące jego sztukę dążenie do łączenia różnych powierzchni oraz eksperymentowanie grą światła i cienia są nowatorskie. Jakkolwiek dzieła Rodina zawierały elementy dotąd nieznane, jednak ani one, ani inne rzeźby powstałe w ubiegłym wieku nie przygotowały odbiorców do radykalnych zmian, które dokonały się w tej sztuce wraz z nadejściem ku-bizmu. Stworzyli go na początku XX wieku we Francji Pablo Picasso (1881-1973) i Georges Braąue (1882-1963). Zrewolucjonizowali oni sztukę rozkładając rzeczywistość na części, a następnie aranżując ją w zupełnie nowy sposób, często jako układ geometrycznych elementów (kawiarnia, gitara, twarz). Ich prace opierały się na zupełnie nowej filozofii, według której sztuka jest autonomiczna, a dzieło sztuki nie jest zwierciadłem rzeczywistości; tworzy własną rzeczywistość pozbawioną jakichkolwiek zobowiązań wobec otaczającego świata.

Zobacz też: | |

www.nsacz.eu